Zapytanie ofertowe na dostawę AUTOMATYCZNEJ LINII DO MALOWANIA PROSZKOWEGO

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  01/12/2022 na dostawę „AUTOMATYCZNEJ LINII DO MALOWANIA PROSZKOWEGO” w ramach projektu pn. „Nowa oferta DAM-ROB Sp. z o.o. Sp.k. jako odpowiedź firmy na negatywne skutki brexit”, współfinansowanego w ramach Programu RE_OPEN UK, Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit. Przedmiotowe zapytanie ofertowe znajduje się poniżej.

 

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego