DAM-ROB Sp. z o. o. Sp. kom. realizuje projekt pn.: „Nowa oferta DAM-ROB Sp. z o.o. Sp . k. jako odpowiedź firmy na negatywne skutki brexit”.

Krótki opis projektu:

Program Operacyjny: PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Głównym celem przedsięwzięcia jest złagodzenie negatywnego wpływu na działalność przedsiębiorstwa DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. k. wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii z Unii Europejskiej.

Efektem inwestycji będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. k. wśród wytwórców specjalistycznych pojemników transportowych, dzięki poszerzeniu oferty produktowej oraz wprowadzenie nowej oferty pojemników transportowych i usług, dotąd nieoferowanych, dodatkowym efektem projektu, będzie wprowadzenie nowych standardów obowiązujących w branży automotive oraz dywersyfikacja i zwiększenie źródeł przychodów ze sprzedaży, które skompensują straty wywołane brexitem.

 

 

 

Wartość projektu: 646 216,48 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 EUR