DAM-ROB Sp. z o. o. Sp. kom. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B + R poprzez wprowadzenie nowej serii pojemników- specjalistycznych w firmie DAM-ROB S.A. w miejscowości Zalewo”

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy DAM-ROB S.A. na rynku międzynarodowym, który zostanie zrealizowany poprzez m.in. poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy produkt, wejście na nowe rynki zbytu, wzrost przychodów z eksportu firmy będącej już na rynku zagranicznym, z oraz zwiększenie elastyczności firmy na zmiany na rynku związane z wprowadzaniem nowych modeli samochodów.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie prac badawczych przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy przez jednostkę badawczo-naukową, w tym przypadku Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W ramach realizacji przedmiotowego projektu planowane jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pojemników specjalistycznych możliwych do stosowania na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych dla samochodów osobowych. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia polega również na innowacyjnej metodzie wytworzenia ATLANTU, która pozwala na zwiększenie jego trwałości i odporności na zniekształcenia uniemożliwiające pracę z robotem na linii montażowej.

 

Wartość projektu: 4 494 596.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 516 524.30 PLN