DAM-ROB Sp. z o. o. Sp. kom. realizuje projekt pn.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania pojemników transportowych o lepszych właściwościach użytkowych i przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach”

Krótki opis projektu:

Głównym celem niniejszej inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. k. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie nowej, autorskiej i niestosowanej dotąd technologii wytwarzania specjalistycznych pojemników transportowych przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach.

W konsekwencji realizacji projektu na rynku zaoferowany zostanie nowy produkt: typoszereg specjalistycznych pojemników transportowych przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach i zastosowania w zrobotyzowanych liniach produkcyjnych przedsiębiorstw branży automotive. Produkt ten będzie charakteryzował się m.in. unikalną konstrukcją z profili specjalnych, podwyższoną wytrzymałością, wysoką precyzją wykonania i równocześnie obniżoną wagą.

Efektem inwestycji będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. k. wśród wytwórców specjalistycznych pojemników transportowych, poszerzenie portfela klientów, a w rezultacie zwiększenie przychodów ze sprzedaży i wzrost rentowności działania.

 

Program:                    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:                   3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:              3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

Wartość projektu: 4 571 856,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 743 113,60 PLN