Projekt badawczo-rozwojowy „Projekt 2m+”

W ramach projektu badawczo – rozwojowego „Projekt 2m+” Spółka postawiła sobie za cel opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania różnych elementów obazowania o długości ponad 2000 mm z bardzo dużą precyzją i niską wartością tolerancji odchyłki wzdłużnej.

W produkcji odpowiednio długiego detalu należało jego konstrukcję przystosować w taki sposób, by występujący skurcz termiczny materiału kompozytu tworzyw sztucznych (PU) nie przyjmował wartości większych aniżeli dopuszczalne wynikające z tolerancji odgórnie narzuconej przez normy. Dodatkowo wprowadzony do obazowania insert pełnić ma kilka bardzo ważnych funkcji:

– usztywnia i wzmacnia konstrukcję,

– zapobiega nadmiernym skurczom termicznym,

– zwiększa wachlarz możliwości zamocowania w pojemniku.

Do współpracy zaproszono Zespół Instytutu Polskiej Akademii Nauk z Gdańska pod kierownictwem prof. dr hab. Inż. Janusza Badura.

W wyniku badań w 2017 opracowano innowacyjny algorytm na podstawie zamodelowanego detalu o znacznej długości tj. powyżej 2000mm z elementem wzmacniającym konstrukcję w postaci insertu.

Chcąc odwzorować kompletny proces technologiczny opracowano model matematyczny produkcji na przykładzie detalu rzeczywistego dla realizowanego już w DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. k. zlecenia dla jednego z głównych kontrahentów – jako aplikacji referencyjnej.

W ramach Projektu wykonano też analizę procesu produkcji dla wielu wariantów doboru insertu (w tym jego materiału).

W podsumowaniu przygotowano zalecenia do projektowania obazowania z insertem, form odlewniczych i do samego procesu produkcji.

Wynik prac i poprawność zaleceń został zweryfikowany pozytywnie przez niezależny Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Zespole pod kierownictwem prof. dr hab. Inż. Ryszarda Pęcherskiego.

W 2017 technologia została pozytywnie zweryfikowana pod kątem możliwości do zaimplementowania w przedsiębiorstwie DAM-ROB S.A. w Zalewie.

 

Udostępnij:

Inne Studium przypadku