Projektowanie

Etap 1

Otrzymanie detalu 3D

Analiza otrzymanego detalu

Etap 2

Wizualizacja

Przedstawienie wstępnego konceptu pojemnika
z uwzględnieniem ilości szt. detali w pojemniku
i ilości pojemników na samochodzie.

Etap 3

Dokumentacja 2D oraz statyka - rysunek

Wykonanie dokumentacji wg wymogów
klienta w systemach Catia, NX, Inventor, Autocad

Etap 4

Prototyp

Budowa wzorca pojemnika, pomiar, kontrola funkcjonalności i użytych materiałów.

Etap 5

wyrób gotowy / seria